Asumisaikaiset velvollisuudet ja oikeudet

Vuokranmaksun eräpäivä on vuokrasopimuksen mukaisesti kunkin kuukauden viides (5.) päivä. Vuokra tulee maksaa asukkaan saamien tilisiirtolomakkeiden mukaisesti. Laskun viitetiedon merkitseminen varmistaa maksun perille tulon mahdollisimman nopeasti. Vuokranmaksun viivästyminen aiheuttaa viivästyskoron perimisen asukkaalta.

Asukkaiden ja yhtiön edun kannalta on tärkeää, että kukin asukas huolehtii vuokranmaksusta ja muista maksuista ajallaan. Maksujen laiminlyönti ja viivästyminen aiheuttavat korotuksia muiden asukkaiden vuokriin.

Yhtiö ryhtyy perintätoimiin vuokranmaksun laiminlyönnin johdosta. Maksamattomasta vuokrasta haetaan käräjäoikeuden häätö- ja perintätuomio, jonka kulut viivästyskorkoineen maksaa asukas. Tuomio toimitetaan edelleen kaupunginvoudille häädön ja perinnän toimeenpanoa varten, josta aiheutuvat kulut maksaa myös asukas.

Oikeuskäsittely voi aiheuttaa asunnon menetyksen ohella häiriömerkinnän asukkaan luottotietoihin.

Mikäli asukkaalla on vaikeuksia vuokranmaksussa, asiasta tulee ottaa välittömästi yhteys vuokranvalvontaan p. (013) 337 7822,vuokravalvonta@joensuunelli.fi. Vuokravalvonnan toimihenkilöiden kanssa voi neuvotella ongelman estämisestä ja etsiä keinoja tilanteen ratkaisemiseksi.

Asukkaan on hoidettava huoneistoa huolellisesti.

Kaikkiin huoneiston korjaus- ja muutostöihin on pyydettävä kirjallinen lupa tekniseltä isännöitsijältä.

Asukkaalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi talohuollolle asunnon vahingoittumisesta tai asunnoissa ilmenevistä vioista esim. tihkuvuodot, vesivuodot ja rikki menneet sähkölaitteet. Näin vältetään isommat vahingot. Ellei huoltoyhtiö reagoi ilmoitukseen, on otettava yhteys pikaisesti  isännöitsijätoimistoon.

On huomattava, että asukas saattaa joutua korvausvastuuseen, jos hän on huolimattomuudellaan aiheuttanut vahinkoa huoneistolle tai kiinteistön rakenteille.

Yhtiö on vakuuttanut rakennuksen ja siihen kiinteästi liittyvät rakenteet. Asukkaiden omaisuus ei kuulu yhtiön kiinteistövakuutuksen piiriin, vaan se on vakuutettava erikseen asukkaan ottamalla kotivakuutuksella.

Palovaroittimen hankkiminen, huolto ja pattereiden vaihto kuuluu asukkaalle.