Hakuohjeet

  • Asuntoihin on jatkuva haku. Hakemuksen voi toimittaa sähköisenä versiona (täältä), postitse tai tuomalla hakemuksen asiakaspalveluun.
  • Asunnot ovat kaikkien haettavissa. Jos hakija on alaikäinen, hakemukseen vaaditaan huoltajien kirjallinen suostumus.
  • Huomioithan, että puutteellisesti täytetty hakemus viivästyttää sen käsittelyä.

Asiakaspalvelun toimipiste on osoitteessa Merimiehenkatu 30, p. (013) 337 7800, jossa palvelemme ma 9—17, ti—to 9—16 ja pe 9—15.

Hakemuksen voi jättää myös Enon, Pyhäselän, Kiihtelysvaaran tai Tuupovaaran asiakaspalvelupisteisiin. Toimipisteet ovat avoinna ma—pe klo 9—15.

  • Kunnantie 2, 81200 Eno p. (013) 337 7688
  • Hammaslahdentie 2, 82200 Hammaslahti, p. (013) 337 7388
  • Aprakkatie 2, 82140 Kiihtelysvaara, p. (013 ) 337 3400
  • Virastotie 10, 82730 Tuupovaara, p. (013) 337 3401

Hakemus on voimassa kuusi (6) kuukautta kerrallaan hakemuksen jättämisestä. Jos hakemuksessa ilmoittamasi tiedot muuttuvat, ilmoita muutoksista, mutta älä tee uutta hakemusta. Hakemuksen uusimisen ja muutokset voi tehdä nettisivujemme palautteen kautta, sähköpostilla, kirjeellä, puhelimella tai käymällä asiakaspalvelussa.

Hakemukseen tarvitaan pyydettäessä sopimuksen tekemistä varten liiteasiakirjoja (ks. kohta hakulomake). Puutteellisten hakemusten perusteella asuntoa ei voida osoittaa.

Asukasvalinnoissa sovelletaan aravarajoituslakia (1190/1993), lakia vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001) ja asukasvalintoja koskevaa valtioneuvoston asetusta (166/2008).