Hakuohjeet

  • Asuntoihin on jatkuva haku. Hakemuksen voi toimittaa sähköisesti, postitse tai tuomalla hakemuksen asiakaspalveluun.
  • Asunnot ovat kaikkien haettavissa. Jos hakija on alaikäinen, hakemukseen vaaditaan huoltajien kirjallinen suostumus.
  • Huomioithan, että puutteellisesti täytetty hakemus viivästyttää sen käsittelyä.

Hae asuntoa sähköisesti »

Asiakaspalvelun toimipiste on osoitteessa Merimiehenkatu 30, p. (013) 337 7800, jossa palvelemme ma 9—17, ti—to 9—16 ja pe 9—15.

Hakemus on voimassa kuusi (6) kuukautta kerrallaan hakemuksen jättämisestä. Jos hakemuksessa ilmoittamasi tiedot muuttuvat, ilmoita muutoksista, mutta älä tee uutta hakemusta. Hakemuksen uusimisen ja muutokset voi tehdä nettisivujemme palautteen kautta, sähköpostilla, kirjeellä, puhelimella tai käymällä asiakaspalvelussa.

Hakemukseen tarvitaan pyydettäessä sopimuksen tekemistä varten liiteasiakirjoja (ks. kohta asuntohakemus). Puutteellisten hakemusten perusteella asuntoa ei voida osoittaa.

Asukasvalinnoissa sovelletaan aravarajoituslakia (1190/1993), lakia vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001) ja asukasvalintoja koskevaa valtioneuvoston asetusta (166/2008).