Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen varallisuusrajat

TULO- JA VARALLISUUSRAJAT

Tulorajoista on luovuttu 1.4.2008 alkaen, mutta hakijan tulot ja varallisuus vaikuttavat edelleen hakijoiden asunnon tarvetta määritettäessä, samoin hakijoita keskenään vertailtaessa.

Varallisuusrajat:

Henkilöluku Varallisuusrajat
1 35 000
2 52 000
3 69 000
4 74 000
5 79 000
6 79 000

Varallisuus = käypä arvo - yhteenlaskettu velkojen määrä.