Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen varallisuusrajat

TULO- JA VARALLISUUSRAJAT

Tulorajoista on luovuttu 1.4.2008 alkaen, mutta hakijan tulot ja varallisuus vaikuttavat edelleen hakijoiden asunnon tarvetta määritettäessä, samoin hakijoita keskenään vertailtaessa.

Varallisuusrajat:

Henkilöluku Varallisuusrajat
1 30 000
2 45 000
3 60 000
4 65 000
5 70 000
6 70 000

Varallisuus = käypä arvo - yhteenlaskettu velkojen määrä.