Asuntohakemus

Hae asuntoa sähköisesti »

Hakulomakkeen voit myös tulostaa

Paperihakemuksen voit lähettää postitse tai tuoda sen asiakaspalveluun.

Huomioithan, että puutteellisesti täytetty hakemus viivästyttää sen käsittelyä.

LIITTEET (toimitettava pyydettäessä)

Tulot: 
• työssäkäyvältä palkkatodistus tai viimeisin palkkalaskelma (tilinauha)
• eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä
• työttömältä viimeisin maksulipuke maksetusta päivärahasta/työmarkkinatuesta
• yrittäjältä viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake kirjanpitäjän täyttämänä
• äitiyslomalla tai kotihoidontuella olevalta viimeisin maksulipuke tai kopio päätöksestä
• kuntoutettavalta viimeisin maksulipuke tai kopio kuntoutustukipäätöksestä

Verotiedot:
• esitäytetty veroilmoitus viimeksi toimitetusta verotuksesta, kaikilta yli 18-vuotiailta

Opiskelija:
• opiskelutodistus

Varusmies:
• palvelustodistus tai kopio palvelukseen astumismääräyksestä

Omaisuus:
• mikäli omistatte osakehuoneiston, kiinteistön tai osuuden niistä, tulee toimittaa selvitys omaisuuden nykyarvosta sekä mahdollisista veloista. Jos luopuminen on tapahtunut, tulee antaa selvitys nettovarallisuudesta.

Irtisanominen/häätö:
• jäljennös kirjallisesta irtisanomisesta/oikeuden häätöpäätöksestä

Määräaikainen vuokrasopimus:
• jäljennös vuokrasopimuksesta

Avioero:
• avioeropäätös tai todistus eron vireilläolosta

Asunnottomuus:
• selvitettävä missä oleskelee ja miksi on joutunut asunnottomaksi

Alle 18-vuotias:
• huoltajien suostumus sekä syntymäaika

Mahdolliset muut liitteet:
• raskaustodistus
• lääkärintodistus (jos terveydellisillä olosuhteilla on vaikutusta asunnontarpeeseen)
• maksettava elatusapu 
• valtion takaamien opintolainojen määrä

• kopio voimassaolevasta oleskeluluvasta

Hae asuntoa sähköisesti »