Asuntohakemus

Hae asuntoa sähköisesti »

Hakulomakkeen voit myös tulostaa

Huomioi, että paperihakemuksen käsittely kestää pidempään kuin sähköisen hakemuksen.

Paperihakemuksen voit lähettää postitse tai tuoda sen asiakaspalveluun.

Huomioithan, että puutteellisesti täytetty hakemus viivästyttää sen käsittelyä.

LIITTEET (toimitettava pyydettäessä)

Tulot: 
• työssäkäyvältä palkkatodistus tai viimeisin palkkalaskelma (tilinauha)
• eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä
• työttömältä viimeisin maksulipuke maksetusta päivärahasta/työmarkkinatuesta
• yrittäjältä viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake kirjanpitäjän täyttämänä
• äitiyslomalla tai kotihoidontuella olevalta viimeisin maksulipuke tai kopio päätöksestä
• kuntoutettavalta viimeisin maksulipuke tai kopio kuntoutustukipäätöksestä

Verotiedot:
• esitäytetty veroilmoitus viimeksi toimitetusta verotuksesta, kaikilta yli 18-vuotiailta

Opiskelija:
• opiskelutodistus

Varusmies:
• palvelustodistus tai kopio palvelukseen astumismääräyksestä

Omaisuus:
• mikäli omistatte osakehuoneiston, kiinteistön tai osuuden niistä, tulee toimittaa selvitys omaisuuden nykyarvosta sekä mahdollisista veloista. Jos luopuminen on tapahtunut, tulee antaa selvitys nettovarallisuudesta.

Irtisanominen/häätö:
• jäljennös kirjallisesta irtisanomisesta/oikeuden häätöpäätöksestä

Määräaikainen vuokrasopimus:
• jäljennös vuokrasopimuksesta

Avioero:
• avioeropäätös tai todistus eron vireilläolosta

Asunnottomuus:
• selvitettävä missä oleskelee ja miksi on joutunut asunnottomaksi

Alle 18-vuotias:
• huoltajien suostumus sekä syntymäaika

Mahdolliset muut liitteet:
• raskaustodistus
• lääkärintodistus (jos terveydellisillä olosuhteilla on vaikutusta asunnontarpeeseen)
• maksettava elatusapu 
• valtion takaamien opintolainojen määrä

• kopio voimassaolevasta oleskeluluvasta

Hae asuntoa sähköisesti »