Asuntotarjous

Valituille hakijoille ilmoitetaan asunnon myöntämisestä pääsääntöisesti sähköpostitse tai postitse.

Ilmoituksessa annetaan yksilöidyt tiedot asunnosta ja vuokrasta sekä ohjeet jatkotoimenpiteistä, mm. vakuusmaksun maksamisesta ja vuokrasopimuksen tekemisestä. Ilmoituksessa asetetaan määräaika, johon mennessä hakijan tulee ilmoittaa, ottaako hän asunnon vastaan. Muussa tapauksessa asunto osoitetaan muille hakijoille.

Vakuusmaksu on yhden (1) kuukauden vuokran suuruinen. Maksu palautetaan vuokrasuhteen päätyttyä, jos kaikki vuokrasopimuksen velvoitteet on täytetty.